Winkler Ágoston honlapja

Szoftver labor I.

Vissza a címlapra

1. labor (2006. szeptember 18.)

Órák helye és ideje: HSZK D terem (R épület, 4. emelet), hétfő 8:30-10:00

Tárgy hivatalos honlapja
HSZK honlapja
Szandi Lajos anyagai

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. október 9-én 10 óráig):

1. Két szám, valamint egy alapműveleti jel bekérése a felhasználótól, majd az eredmény kiszámítása és megjelenítése

2. Egy egész szám bekérése a felhasználótól, majd annak eldöntése, hogy a szám prím -e, valamint törzstényezős felbontásának meghatározása és kiírása

2. labor (2006. szeptember 25.)

Egész típus maximumának mérése
Lebegőpontos típus pontosságának mérése
Fibonacci számok

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. október 16-án 10 óráig):

3. Két egész szám bekérése a felhasználótól, majd legnagyobb közös osztójuk kiszámítása és megjelenítése

4. Az első n darab tökéletes szám meghatározása és kiírása (n értékét a felhasználótól kell bekérni)

3. labor (2006. október 2.)

Egész szám binárissá konvertálása

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. október 30-án 10 óráig):

5. Az 1. feladat megoldása switch/case szerkezettel, valamint kiegészítése az ÉS (&), a VAGY (|), és a KIZÁRÓ VAGY (^) bitműveletekkel

6. Egy osztályzat (1-5) bekérése a felhasználótól, majd az osztályzat szövegének (elégtelen, elégséges, közepes, jó, jeles) kiírása

4. labor (2006. október 9.)

Karakterlánc beolvasása, hosszának meghatározása, valamint megfordítása

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. november 6-án 10 óráig):

7. Két ötelemű, int típusú vektor elemeinek bekérése, majd a skalárszorzat (a1*a2+b1*b2+...+a5*b5) kiszámítása és megjelenítése

8. Két n x n-es mátrix összeszorzása és az eredmény megjelenítése (ez a feladat 2006. november 20-án 10 óráig adható be!)

A gyakorló feladatok megoldása:

Kifejezések i j k v
int i = 3; int j = 1; int k = 2; k = -i+++j; 4 1 -2  
int i = 3; int j = 1; int k = 2; k = ++i-j++; 4 2 3  
int i = 3; int j = 1; int k = 2; int v = (i&j)&k; 3 1 2 0
int i = 3; int j = 1; int k = 2; int v = (i&&j)&&k; 3 1 2 1
int i = 3; int j = 1; int k = 2; k = ((i^j)^j); 3 1 3  

5. labor (2006. október 16.)

Felsorolt típus (enum) használatát bemutató példa
C forrásprogram komment-mentesítése

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. november 13-án 10 óráig):

9. A komment-mentesítő program kiegészítése úgy, hogy a C++ kommenteket (//...) is törölje

10. A komment-mentesítő program módosítása úgy, hogy a sztringkonstansok belsejében lévő ("...") kommenteket ne törölje

6. labor (2006. október 30.)

Példák a tárgy hivatalos honlapjáról

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. november 20-án 10 óráig):

11. Egész számok bekérése a felhasználótól egy fix (vagy akár a felhasználó által dinamikusan megadott) méretű, egy dimenziós tömbbe, majd egy szintén a felhasználó által megadott elem megkeresése lineáris kereséssel: megjelenítendő az elem sorszáma, illetve hibaüzenet, amennyiben az elem nem szerepelt

12. A 11. feladat megoldása "lineáris keresés strázsával" módszerrel

7. labor (2006. november 6.)

Rendező algoritmusok a tárgy hivatalos honlapjáról
Láncolt lista példaprogram

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. november 27-én 10 óráig):

13A. Egész számok bekérése a felhasználótól egy fix méretű, egy dimenziós tömbbe, majd a számok növekvő sorrendbe rendezése beszúrásos rendezéssel, lineáris keresést használva

13B. A 13A. feladat megoldása bináris keresést használva

14. A 13. feladat megoldása láncolt listával, tetszőleges keresési módszert használva

15. Hashing kódolása az előadáson elhangzottak szerint (státusz információ nyilvántartással, beszúrással, kereséssel, törléssel, tömörítéssel)

8. labor (2006. november 13.)

Bináris fa példaprogram

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. december 4-én 10 óráig):

16. A bináris fát kezelő program bővítése kereső funkcióval (a keres() függvény kitöltése, valamint a main() függvény kiegészítése a funkció kipróbálásával)

17. A bináris fát kezelő program bővítése egy elemet törlő funkcióval (a torol() függvény kitöltése, valamint a main() függvény kiegészítése a funkció kipróbálásával)

9. labor (2006. november 20.)

Fájlkezelés példaprogram

Kis házi feladatok (beadhatók 2006. december 11-én 10 óráig):

18. A bináris adatfájl visszaolvasása, tartalmának megjelenítése a képernyőn

19. A szöveges adatfájl visszaolvasása, tartalmának megjelenítése a képernyőn

10. labor (2006. november 27.)

Könyvtári rendező függvény (qsort) használatának bemutatása

Kis házi feladat (beadható 2006. december 11-én 10 óráig):

20. A példaprogram kiegészítése kereső funkciókkal, a könyvtári bináris kereső függvény (bsearch) használatával

Jelenlét és eredmények

Ha valaki hibát észlel az alábbi táblázatban, kérem, sürgősen jelezze! A beadott kis házi feladatokat folyamatosan javítom, az utolsó jóváírt feladat beadásának dátuma: 2006. november 27. 10:00.

Neptun 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 Zh1 Zh2 Zh3 Zh4 Zh5 ZhÁ KHf NHf Jegy
BMJ8RVi i i i i i i i i i 5* 5/ 5* 5* 5* 5,1 14 db 5,0 5
DWBI6Ii i i i n i i i n i 5 5/ 5/ 5,0 7 db 4,5 5
PAGSAFi i i i i i i i i i 5* 3/ 2// 4/ 4 4,3 7 db 5,0 5
LEL1SIi i i i i n i i i i 5 4\ 4\ 4 5 4,7 9 db 5,0 5
JMMHOSi n i i n i i i n n 3\ 1,0
D8SCYBi i n i i i i i n i 4 3 2/ 3 3,3 4 db 5,0 4
HW9VUMi i i   5 Másik kurzusra átjelentkezett
G3EA36i i n i i i i i i n 5 3 2// 5/ 4,3 9 db 5,0 5
TFFV9Pi i i i i i i i i i 5 5* 5 5* 5 5,1 12 db 5,0 5
O0T6WNi i i i i i i i i n 5 5 4 5 5,0 9 db 5,0 5
YKWT7Hi i i i i i i n i i 4 2 2 2 2,7 1 db 4,5 4
F1XCM6i i i i i i i i i i 5 4 5 5 5 5,0 8 db 5,0 5
IOPTVTn i i i n n n i n   1 > 4 hiányzás
JBH07Si i i   5/ Másik kurzusra átjelentkezett
D260EIi i i i i i i i i i 5 5 5 5* 5 5,0 12 db 4,5 5

Megjegyzés: a három legjobb kis zárthelyi átlagát egy tizedes pontossággal számoltam, az alá, fölé és csillag módosító jeleket plusz-mínusz egy tized jegyként vettem figyelembe.